„Personel medyczny a pacjenci chorzy na otyłość”

„Personel medyczny a pacjenci chorzy na otyłość”

To tytuł badania społecznego, któremu Patronuje Fundacja OD-WAGA.

Wśród wielu wyzwań, z którymi boryka się obecnie opieka zdrowotna, pojawia się m.in. gwałtowny wzrost liczby pacjentów chorujących na otyłość. Specjalistycznego leczenia otyłości potrzebuje już co piaty Polak. W konstruowaniu systemowych rozwiązań zarządzania otyłością niezbędna jest perspektywa personelu medycznego.

Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego postanowił więc zbadać jak do pacjentów z otyłością odnoszą się lekarze, pielęgniarki, położne, fizjoterapeuci,  ratownicy medyczni oraz inni pracownicy placówek medycznych, którzy bezpośrednio pracują z tą grupą pacjentów. Badanie ma formułę ankiety: http://www.ebadania.pl/87e4860a39e11d1b skierowanej właśnie do pracowników służby zdrowia.

Zgodę na badanie wydała Niezależna Komisja Bioetyczna przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (694/2019-2020). Wyniki z badania ankietowego posłużą m.in. w przygotowaniu przez Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób chorych na otyłość przy Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentu pn. Karta Dobrych Praktyk w Opiece nad Pacjentami z Otyłością.

Patronat Honorowy nad badaniem objęli: Rzecznik Praw Pacjenta i Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Patronem Społecznym badania jest Fundacja OD-WAGA, a Patronem Medialnym: serwis www.poradnikzdrowie.pl.

(Foto: www.pixabay.com)