KIM JESTEŚMY?

Misja

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA dąży do tego, aby Polska uznała prawnie otyłość za chorobę (kod E66 w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia), aby choroba otyłości była leczona przez lekarzy wspólnie z innymi specjalistami, oraz aby osoby chore na otyłość otrzymały odpowiednie wsparcie i były traktowane z szacunkiem.

CELE

● Upowszechnianie rzetelnych informacji o otyłości i bezpiecznych metodach leczenia tej choroby.
● Przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych na otyłość we wszystkich obszarach życia społecznego.
● Doprowadzenie do powstania w Polsce narodowego systemu leczenia choroby otyłości i opieki nad osobami chorymi na otyłość.

Nazwa

Słowo OD-WAGA w nazwie Fundacji jest zawsze pisane dużymi literami i ma podwójne znaczenie. Z jednej strony oznacza śmiałość w domaganiu się przez osoby chore na otyłość dostrzeżenia i respektowania ich praw człowieka, pacjenta i praw obywatelskich, jak również wyraża dzielność w leczeniu choroby otyłości. Z drugiej strony nawiązuje do procesu redukcji masy ciała, który jest pierwszym etapem leczenia choroby.

Logo

W logotypie Fundacji umieszczono jej nazwę skróconą. Na czerwonym (lub w kontrze – białym) tle widnieje zapisane białą (lub w kontrze – czerwoną) czcionką, w trzech wersach (jeden pod drugim), podzielone na trzy sylaby słowo: OD-WA-GA. Myślnikiem między sylabami „OD” i „WAGA” jest słowo „Fundacja”. Logo nie ma symboliki ani żeńskiej, ani męskiej. To wskazanie, że otyłość jest chorobą, na którą może zachorować każda osoba bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, poziom inteligencji, status społeczny i materialny.

Dopełnieniem logotypu Fundacji jest brand E66 z hasłem: otyłość to choroba (ang. obesity is a disease). E66 to kod choroby otyłości w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) Światowej Organizacji Zdrowia.

Statut

Akt notarialny: 05.03.2014

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 28.04.2014

Fundusz założycielski: 10.000,00 PLN

Obszar działalności: Rzeczypospolita Polska i zagranica

Siedziba: Warszawa

STATUT FUNDACJI: PLIK PDF

WŁADZE

Rada Fundacji

  • Olga Janaszek – Serafin – Przewodnicząca Rady
  • Magdalena Winiarczyk – Członkini Rady
  • Edyta Turkiewicz – Członkini Rady

 

Zarząd Fundacji

  • Magdalena Gajda – Prezeska Zarządu
  • Agata Wrońska – Wiceprezeska Zarządu ds. Programów i Komunikacji Społecznej
  • Elżbieta Zapała-Kozioł – Wiceprezeska Zarządu ds. Finansów i Administracji

od-ważni partnerzy

CHORYM NA OTYŁOŚĆ ŻYĆ GODNIE!