CO ROBIMY?

Uczymy!

Fundacja OD-WAGA realizuje projekty, kampanie i akcje społeczne (autorskie i partnerskie), a także bierze aktywny udział w debatach społecznych, sympozjach, konferencjach naukowych i szkoleniach, przystępuje jako Patron do różnego rodzaju wydarzeń oraz wydaje materiały edukacyjne o chorobie otyłości i metodach jej leczenia oraz w innej, przydatnej osobom chorym na otyłość tematyce.

OD-WAŻNE KAMPANIE:

 • MEDYCZNE KOMPLETY Poradnikzdrowie.pl – „Zdrowie i rozwój dziecka w wieku 0-3 lat. Teoria i praktyka” realizator: serwis www.poradnikzdrowie.pl – Warszawa, 11’ 2019
 • „Co Ty wiesz o otyłości?” – grant: Medtronic Foundation – 2019/2020
  Kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałania chorobie otyłości ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych w obszarze: chirurgia bariatryczna – grant: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. – 2016/2017

 • W Sanoku zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” – grant: Urząd Miasta Sanok – 04-11’2016
 • „Poradnik zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” – grant: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – 05’2015
 • „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”– grant: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy – 10-12’2014

OD-WAŻNE DEBATY:  

 • „Ja, Pacjent” o dostępie do opieki zdrowotnej – realizator: Medyczna Racja Stanu – Warszawa, 02’2020
 • “Obesity Panel Expert Meeting” – realizator: Novo Nordisk Polska – Warszawa, 10’2019
 • „Wprowadzenie modelu VBHC w opiece bariatrycznej. Identyfikacja kluczowych mierników wartości zdrowotnej” – realizator: Forum Rynku Zdrowia – Warszawa, 09’2019
 • „DEEPTalk: obesity is…” – realizator: Novo Nordisk – Kopenhaga (Dania), 09’2019
 • „Opieka nad pacjentem bariatrycznym” – realizator: Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – Warszawa, 05’2019
 • „Epidemia otyłości olbrzymiej – wyzwania dla Polski” – realizator: Senat Rzeczypospolitej Polskiej – Warszawa, 12’2018
 • „Działania społeczne na rzecz chorych” – realizator: Medtronic Europe – Praga (Czechy), 10’2018
 • „Epidemia otyłości – wyzwania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Pacjenci, lekarze, system” – realizator: Senat Rzeczypospolitej Polskiej Europejska Koalicja na Rzecz Walki z Otyłością dla 17 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Warszawa, 03’2017
 • „Profilaktyka i standardy leczenia otyłości w Polsce” – realizator: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja Zdrowia – Warszawa, 05’2016
 • „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne” – realizator: Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Otyłości – Warszawa, 10’2014

OD-WAŻNE KONFERENCJE:

 • Otwarcie Centrum Leczenia Otyłości i Chorób Metabolicznych – realizator: Gdański Uniwersytet Medyczny – wykład ekspercki – Gdańsk, 05’2017
 • „Otyłość jako problem zdrowotny” – realizator: Urząd Miasta Warszawa – wykład ekspercki – Warszawa, 11’2016
 • „Od dietetyka do plastyka” – realizator: Gdański Uniwersytet Medyczny – wykład ekspercki – Gdańsk, 10’2016
 • VII Międzynarodowa Konferencja Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej – realizator: Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – wykład ekspercki – Zabrze, 05’2015

OD-WAŻNE PATRONATY:  

 • „OTYDość” – projekt realizowany w ramach konkursu Platformy „Zwolnieni z teorii” – 2019
 • HACKYEAH 2018 – hackathon (maraton programistów IT) – Warszawa, 11’2018
 • „Paweł Jasiński. Malarstwo” – wystawa sztuki – Kraków, 09’2017
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko chore we współczesnym świecie” – realizator: Studenckie Koło Naukowe Psychologów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego – Katowice, 12’2016
 • I Konferencja naukowa „Otyłość wieku rozwojowego – od przyczyn do konsekwencji. Rola chirurgii bariatrycznej w leczeniu otyłości u dzieci” – realizator: Katedra i Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Katowice, 09’2016
 • IV Ogólnopolska Konferencja Zaburzeń Odżywiania – realizator: Instytut Psychiatrii i Neurologii – 09’2016
 • „Kostek i Bruno. Szkolne przygody” – autor: Dominika Słomińska – pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka dla dzieci i rodziców (cykl: Bajki Wychowajki) poruszająca problem dyskryminacji i stygmatyzacji dzieci chorych na otyłość – 05’2016
 

WALCZYMY!

Fundacja OD-WAGA realizuje jedyne w kraju, autorskie Warsztaty Antydyskryminacyjne mające na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorych na otyłość. Warsztaty kierowane są do pracowników: instytucji i urzędów publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, służb ratowniczych (policja, straż pożarna, straż miejska, ratownicy górscy, wodni i medyczni), placówek medycznych, firm współpracujących z klientami z otyłością, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, a także nauczycieli wszystkich rodzajów szkół.

OD-WAŻNE WARSZTATY:   

 • Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”
 • Kancelaria Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy
 • Bausch Health Poland
 • Johnson & Johnson Poland

BADAMY!

Fundacja OD-WAGA realizuje badania dotyczące różnych aspektów życia osobistego i społecznego osób chorych na otyłość.

OD-WAŻNE BADANIA

• „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym” – realizator bezpośredni: Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – 2018/2019 –  Plik z raportem: PDF

ZMIENIAMY PRAWO!

Fundacja OD-WAGA współpracuje z ekspertami obesitologii (leczenia otyłości), chirurgii bariatrycznej i innych, pozamedycznych obszarów życia społecznego oraz instytucjami publicznymi (m.in. Parlament RP, ministerstwo zdrowia, NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta) i partnerskimi organizacjami pozarządowymi, aby doprowadzić do powstania systemu leczenia otyłości i opieki nad chorymi na otyłość.

OD-WAŻNE ZMIANY PRAWNE:

 • refundacja przez NFZ wszystkich typów operacji bariatrycznych dla osób z otyłością III stopnia (BMI 40+) oraz osób z otyłością II stopnia (BMI 35+) i schorzeniami będącymi powikłaniami choroby otyłości (m.in. nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, schorzeniami układu kostno-stawowego)
 • monitoring placówek medycznych w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny (ratowniczy, diagnostyczny, pacjencki) dostosowany do potrzeb osób chorych na otyłość III stopnia (tzw. otyłość olbrzymią) – monitoring prowadzi Biuro Rzecznika Praw Pacjenta po serii zainicjowanych przez Fundację materiałów medialnych na temat dyskryminacji osób chorych na otyłość w placówkach medycznych.

INTERWENIUJEMY!

Fundacja OD-WAGA podejmuje interwencje w sytuacjach łamania praw człowieka, praw obywatelskich i praw pacjenckich osób chorych na otyłość. Fundacja interweniuje w przypadkach wydarzeń publicznych i na wnioski osób indywidualnych.  

OD-WAŻNE INTERWENCJE:

 • AMS – Kampania outdoor pt. „Jedz ostrożnie” – plakaty reklamowe na przystankach autobusowych stygmatyzujące osoby chore na otyłość – 01’2019
 • System Warszawskiego Roweru publicznego VETURILO – niedostosowanie sprzętu publicznego do potrzeb osób o wadze powyżej 120 kg – 04’2015
 • Polskie Radio Program 3 – usunięcie audycji dyskryminacyjnej – 03’2015
 • Gazeta Wyborcza, Duży Format – usunięcie dyskryminacyjnego artykułu – 10’2014
 • Express Ilustrowany (Łódź) – usunięcie dyskryminacyjnego artykułu – 07’2014
 • Zamość – niegodne traktowanie pacjentki chorej na otyłość olbrzymią w placówce medycznej – 04’2014

DZIAŁAMY NA ŚWIECIE!

Fundacja OD-WAGA jest Członkiem Założycielem Europejskiej Koalicji na Rzecz Osób Żyjących z Otyłością (European Coalition for People Living with Obesity – ECPO) – gremium doradczego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Komisji Europejskiej, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Fundacja bierze aktywny udział w pracach zespołów merytorycznych ECPO, a także w corocznych sympozjach naukowych: Europejskich Kongresach Otyłości walcząc o przestrzeganie praw człowieka, praw obywatelskich i praw pacjenckich Polaków i Europejczyków chorych na otyłość. Fundacja OD-WAGA jest m.in. sygnatariuszem „Deklaracji Mediolańskiej 2015 – Wezwania do działania w sprawie otyłości” przygotowanej przez towarzystwa krajowe zrzeszone w Europejskim Towarzystwie Badań nad Otyłością a ogłoszonej podczas międzynarodowych targów EXPO 2015 w Mediolanie (Włochy).   

CHORYM NA OTYŁOŚĆ ŻYĆ GODNIE!