NAGRODY

BAKKEN INVITATION AWARD - 2018 

Magdalena Gajda, Prezeska Fundacji OD-WAGA została pierwszą polską laureatką międzynarodowej nagrody BAKKEN INVITATION AWARD – LIVE ON. GIVE ON. Nagrodę przyznaje Fundacja MEDTRONIC tym osobom, które dzięki nowoczesnym technologiom medycznym odzyskali zdrowie a swoje nowe życie poświęcają działalności społecznej. Magdalena Gajda została nagrodzona za swoją działalność na rzecz obrony praw Polaków chorych na otyłość oraz tworzenia polskiego systemu leczenia otyłości i opieki nad chorymi na otyłość. 

CHORYM NA OTYŁOŚĆ ŻYĆ GODNIE!