Magdalena-Gajda-Rzecznik-01Magdalena-Gajda-Rzecznik-02

   Magdalena Gajda  

 
Fundatorka i Prezes Zarządu
   Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
 
Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość w Polsce
 
Przedstawicielka Polski
   w Europejskiej Radzie Pacjentów Chorych na Otyłość
   Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

BIOGRAM: Specjalistka ds. public relations, komunikacji społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także dziennikarka prasowa i internetowa - felietonistka, reportażystka i sprawozdawca sejmowy (specjalizacje: zdrowie, społeczeństwo – w tym osoby z niepełnosprawnościami). Autorka ok. 2 tys. artykułów, a także książki pt. „Cel: zdobyć i utrzymać pracę" – poradnika dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. Współautorka publikacji pt. „O seksualności osób niepełnosprawnych" - wydawca: Instytut Rozwoju Służb Społecznych. W 2008 r. laureatka nagrody prasowej Głównego Inspektora Pracy za propagowanie w mediach problematyki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i prawa pracy. Od 2003 r. związana zawodowo ze środowiskiem organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Magdalena Gajda od dzieciństwa choruje na otyłość olbrzymią. Dwukrotnie poddała się zabiegom chirurgicznego leczenia otyłości – 1996 r. (metoda Masona) i 2010r. (gastric bypass). Waga wyjściowa: 136 kg. Waga obecna: 80kg. Swoje doświadczenia z walki z chorobą i dyskryminacją opisała w trzech artykułach:

 

   KOMPETENCJE Społecznego Rzecznika  

 Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość to dodatkowa funkcja społeczna
  pełniona przez Prezesa Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA.
 
● Funkcja Rzecznika powstała z inicjatywy i przy poparciu
   ekspertów Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.
 
● Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość:
- reprezentuje prawa, interesy i potrzeby Polaków chorych na otyłość w Polsce
(dzieci, młodzieży i osób dorosłych) przed władzami ustawodawczymi (Sejm, Senat)
i wykonawczymi (rząd, samorządy), instytucjami publicznymi powołanymi przez państwo,
aby wspierać osoby chore i niepełnosprawne, a także przed mediami, a także w poza granicami Polski,
 
- wraz z Fundacją OD-WAGA podejmuje inicjatywy zmierzające
do poprawy jakości życia społecznego osób chorych na otyłość,
 
- na wnioski chorych, ich bliskich, innych osób a także z inicjatywy własnej lub Fundacji
OD-WAGA podejmuje działania wyjaśniające w sytuacjach łamania praw człowieka,
praw obywatelskich, praw pacjenta lub dyskryminacji,
wykluczenia i stygmatyzacji osoby/osób chorych na otyłość przez instytucje publiczne, firmy, media itp.  
 
Społeczny Rzecznik to funkcja niezależna od instytucji państwowych.
Rzecznik NIE JEST POWOŁYWANY,
NIE JEST ZATRUDNIONY,
ani NIE JEST OPŁACANY
przez żadną instytucję publiczną.
 
Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość
nie jest funkcją państwową, a zatem
nie posiada takich uprawnień do podejmowania i realizowania interwencji
jakie posiadają:
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Rzecznik Praw Pacjenta,
Rzecznik Praw Dziecka
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Policja i inne służby interwencyjne.
Społeczny Rzecznik nie zastępuje ww. instytucji w ich działaniach.
Społeczny Rzecznik współpracuje z ww. instytucjami w wyjaśnianiu zgłoszonych do niego spraw.
 
 

  PROCEDURA zgłaszania wniosków do Społecznego Rzecznika  

 
Wniosek w sprawie łamania praw człowieka, praw obywatelskich, praw pacjenta
lub dyskryminacji, wykluczenia i stygmatyzacji osoby/osób chorych na otyłość
przez instytucje publiczne, firmy, media itp.  
można złożyć na dwa sposoby:
 
wysyłając podpisany dokument pocztą na adres:
Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
Al. Dwudziestolatków 20/67, 02-157 Warszawa
albo
wysyłając skan podpisanego dokumentu na adres skrzynki mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Wniosek złożony do rozpatrzenia przez Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość
musi zawierać:
imię i nazwisko osoby składającej wniosek
adres korespondencyjny osoby składającej wniosek
   (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość)
dokładny opis sytuacji, sprawy wraz z podaniem danych osoby, firmy, instytucji, medium etc., które dopuściło się dyskryminacji.
 
● W przypadku zgłoszenia we wniosku łamania prawa, Rzecznik i Fundacja OD-WAGA powiadamiają o tym odpowiednie instytucje publiczne i służby.
● Wnioski składane do Rzecznika rozpatrywane są w kolejności ich zgłaszania, a procedury wyjaśniające prowadzone zgodnie z możliwościami czasowymi współpracowników i wolontariuszy Fundacji OD-WAGA oraz możliwościami finansowymi Fundacji.
 
 

 INTERWENCJE podjęte przez Społecznego Rzecznika  

 
● Luty 2013r. – Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, Społeczny Rzecznik wraz z grupą ekspertów
(lekarzy, badaczy choroby otyłości) przedstawił raport na temat skali choroby otyłości w Polsce
(jej metod leczenia oraz ich kosztów), a także form dyskryminacji osób chorych na otyłość
w różnych obszarach życia społecznego.
 
● Kwiecień 2014r. – Zamość - Interwencja Rzecznika w sprawie dyskryminacji
pacjentki chorej na otyłość skrajnie olbrzymią (waga ok. 200 kg) w jednym z tamtejszych szpitali;
interwencja na wniosek pacjentki i jej rodziny;
pacjentka została objęta profesjonalnym leczeniem i opieką personelu szpitalnego. 

● 13 luty 2014r. – Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
dot. przeprowadzenia pierwszych w Polsce badań antydyskryminacyjnych na temat:
Ocena zakresu i form dyskryminacji osób chorujących na nadwagę i otyłość
w obszarze opieki zdrowotnej”.
Badanie nie zostało zakwalifikowane do realizacji
ze względu na brak środków w budżecie Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
● 24 lipca 2014r. – Interwencja w mediach
– EXPRESS ILUSTROWANY, Łódź
Wniosek o usunięcie z portalu www redakcji artykułu
pt. "Plażowicze w rozmiarze XXXL - nadbałtyckie plaże pełne grubasów (zdjęcia)"
wraz ze znajdującymi się pod nim komentarzami internautów.
Materiał usunięty.
 
● 20 października 2014r. – Interwencja w mediach
– GAZETA WYBORCZA – DUŻY FORMAT, Warszawa
List Otwarty Społecznego Rzecznika i Ekspertów Fundacji OD-WAGA
w sprawie usunięcia z przestrzeni medialnej opublikowanego 2 października 2014r.
na łamach magazynu artykułu pt. „Żadne porno”.
Tekst ten jest zapisem intymnych wyznań i niebezpiecznych,
zagrażających zdrowiu i życiu chorych na otyłość porad
od osób opisujących swoje doświadczenia z feederyzmem -
dewiacją seksualną, w której osiągnięcie podniecenia i pełnej satysfakcji seksualnej
uzależnione jest od bodźca w postaci ciała kobiety chorej na otyłość olbrzymią.
 
● Luty – marzec’ 2015r. – Rzecznik Praw Pacjenta
Po serii zainicjowanych przez Społecznego Rzecznika publikacji medialnych
na temat niedostosowania polskich placówek medycznych
do leczenia i opieki nad pacjentami z otyłością olbrzymią i skrajnie olbrzymią,
Rzecznik Praw Pacjenta poprosił wojewodów o przygotowanie raportu z tego obszaru. 
 
● 30 marca 2015r. – Interwencja w mediach
– Polskie Radio PROGRAM 3
Na wniosek pacjentki, p. Magdaleny Kałużnej,
interwencja Społecznego Rzecznika o usunięcie z przestrzeni medialnej
audycji pt. „Im więcej ciała, tym mniejszy mózg
dyskryminującej osoby chore na otyłość.
Materiał usunięty.