(Informacje pochodzą m.in. z www.rownetraktowanie.gov.pl)

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy Polacy są równi wobec prawa. Wszyscy mamy też prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt z nas, także osoby chore na nadwagę i otyłość, nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją określają różnego rodzaju akty prawne: polskie, europejskie, międzynarodowe, których sygnatariuszem jest Polska. Te akty to m.in.:

W obronie naszych praw występują: