Fundacja OD-WAGA / Rada

 
Olga Janaszek-Serafin - Przewodnicząca Rady
Magdalena Winiarczyk - Członkini Rady
Edyta Turkiewicz - Członkini Rady 
 

Fundacja OD-WAGA / Zarząd

Magdalena Gajda - Prezes Zarządu Fundacji
Agata Wrońska – Wiceprezes Zarządu ds. Programów i Komunikacji Społecznej 
Elżbieta Zapała-Kozioł – Wiceprezes ds. Finansów i Administracji 

 

 Fundacja OD-WAGA/ Zespół  

Małgorzata Sieradzka – Kierownik Biura Zarządu

Krystyna Przybyłowska – Główna Księgowa
Księgowość Fundacji OD-WAGA prowadzi Biuro Rachunkowe BEST s.c.
Więcej: http://best.sc-biuro.pl/start

Agata Lantner-Rypień Koordynator Relacji Międzynarodowych, Fundraiser

mec. Beata Michalec – Koordynator Programu „Walcz o swoje prawa z OD-WAGĄ!”
mec. Katarzyna Dramińska – Program „Walcz o swoje prawa z OD-WAGĄ!”

dr inż. Agata Gaździńska – Koordynator Programu „Odżywiaj się z OD-WAGĄ!”
dr hab. Ewelina Hallmann – Program „Odżywiaj się z OD-WAGĄ!”

mgr Elżbieta Zapała – Kozioł – Koordynator Programu „Ruszaj się z OD-WAGĄ!”
mgr Piotr Kozioł – Program „Ruszaj się z OD-WAGĄ!”

Działania Fundacji OD-WAGA wspierają:
Hanna Janecka – Bydgoszcz
Anna Sosna - Gdańsk
Dorota Janowska – Opole
Katarzyna Dippel – grafik
Justyna Radzymińska – fotografik, CAMERA WORK STUDIO
Marcin Bednarski – specjalista IT, OPEN-WEB