Fundacja OD-WAGA / Statut

 
Fundatorka Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA – Magdalena Gajda
Więcej informacji o Fundatorce w zakładce: RZECZNIK  
 
Data notarialnego ustanowienia Fundacji – 5 marca 2014r.
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – 28 kwietnia 2014r.
Fundusz założycielski – 10.000,00 zł
Obszar działalności – teren Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica
Siedziba – m. st. Warszawa
Nadzór – minister właściwy ds. zdrowia
Formy działalności – statutowa (nieodpłatna i odpłatna) oraz gospodarcza
 
 

Fundacja OD-WAGA / Statut – pliki do pobrania

Statut – tekst jednolity z dnia 28.03.2014r.