Fundacja OD-WAGA / Nazwa

Słowem kluczowym w nazwie Fundacji jest „OD-WAGA". Ma ono podwójne znaczenie. Z jednej strony nawiązuje do otwartości, śmiałości w domaganiu się przez osoby chore na otyłość dostrzeżenia i respektowania ich praw człowieka, pacjenta i praw obywatelskich, jak również wyraża dzielność w leczeniu choroby otyłości i jej kontrolowaniu. Z drugiej strony słowo „OD-WAGA" nawiązuje do procesu redukcji masy ciała, który jest pierwszym etapemleczenia choroby. 

 

 

Fundacja OD-WAGA / Logo

Logo-Fundacja-Odwaga

W logotypie Fundacji użyto jej nazwy skróconej. Na czerwonym tle widnieje zapisane białą czcionką, w trzech wersach (jeden pod drugim), podzielone na trzy sylaby słowo: OD-WA-GA. Myślnikiem między sylabami „OD” i „WAGA” jest słowo „Fundacja”. Logo nie ma symboliki ani żeńskiej, ani męskiej. To wskazanie, że otyłość jest chorobą, na którą może zachorować każda osoba bez względu na jej płeć, wiek, wykształcenie, poziom inteligencji, statut społeczny i materialny oraz kondycję zdrowotną. W oficjalnych dokumentach administracyjnych i księgowych Fundacja zawsze używa swojej pełnej nazwy.