Fundacja OD-WAGA / Komitet Ekspertów

 
Komitet Ekspertów Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
jest organem doradczo-opiniującym Fundacji,
współpracującym z Zarządem Fundacji,
ale nie podlegającym organizacyjnie, strukturalnie i merytorycznie
ani Radzie Fundacji ani Zarządowi Fundacji.

Członkami Komitetu są specjaliści (teoretycy i praktycy) z różnych obszarów życia społecznego,
w których funkcjonują osoby chore na otyłość, a zwłaszcza: opieki zdrowotnej i społecznej, rynku pracy, architektury, transportu i komunikacji, przemysłów: farmaceutycznego i tekstylnego, a także mediów, kultury i sztuki oraz praw człowieka, pacjenta i praw obywatelskich.

 

Fundacja OD-WAGA / Eksperci współpracujący z Fundacją 

Przewodniczący Komitetu Ekspertów
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł
Chirurg bariatra, ekspert w dziedzinie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej 
Szpital Czerniakowski w Warszawie - II Katedra I Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Chirurg od ponad 25 lat zajmujący się chirurgicznym leczeniem otyłości olbrzymiej, uczeń prof. Mariana Pardeli - pioniera chirurgii bariatrycznej w Polsce. Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. W latach 2010-2012 członek Zarządu Głównego Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgicznego Leczenia Otyłości jako przedstawiciel Europy.  
 

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka–Glinianowicz
Specjalistka chorób wewnętrznych, specjalistka zdrowia publicznegoKierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Katedry Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Przedstawicielka Polski w Europejskim Towarzystwie Badań nad Otyłością.
 
prof. dr hab. n. med. Edward Franek
Diabetolog, konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
 
dr inż. Agata Gaździńska
Specjalistka ds. żywienia, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, psychodietetyk. Kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki i Stowarzyszenia Praktycznego Leczenia Otyłości; Koordynator Programu "Odżywiaj się z OD-WAGĄ!".
 
mgr Dominika Słomińska
Psycholog dziecięcy, terapeutka m.in. dzieci z nadwagą i otyłością oraz ich rodzin. Jedna z polskich prekursorek tzw. zajęć wprowadzających pozwalających dzieciom z różnymi schorzeniami i niepełnosprawnościami na aklimatyzację i integrację z rówieśnikami. 
 
dr n. hum. Agnieszka Pasztak-Opiłka
Psycholog kliniczny, trener, diagnosta, terapeuta dziecięcy. Prowadzi m.in. terapię dzieci z zaburzeniami jedzenia. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współpracownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sekretarz Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiej Akademii Nauk. 

mgr Marzena Sekuła
Psycholog i fizjoterapeutkaAbsolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wydziału Psychologii na warszawskim Uniwersytecie SWPS. Obecnie jest w trakcie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na tejże uczelni. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje m.in. z osobami chorymi na nadwagę i otyłość, które chcą dokonać trwałej zmiany nawyków żywieniowych i poprawy kondycji psychofizycznej. Przygotowuje chorych do operacji bariatrycznych oraz współprowadzi Grupę Wsparcia dla pacjentów przed i po operacjach w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.
 
red. Ewa Wołkanowska – Kołodziej
Dziennikarka, reporterka współpracująca m.in. z „Gazetą Wyborczą" i „Przeglądem". W 2013r. nominowana do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej i nagrody GRAND PRESS za reportaż pt. „Idź i jedz!" („Gazeta Wyborcza", DUŻY FORMAT, wydanie z dnia: 14/08/2013r.), w którym opisała problem dyskryminacji osób chorych na otyłość w Polsce.