Fundacja OD-WAGA / Misja

 
Dążymy do tego, aby w Polsce otyłość uznano za groźną i złożoną chorobę
(kod E66 - lista Światowej Organizacji Zdrowia),
która będzie leczona przez lekarzy wspólnie z innymi specjalistami, 
a chorzy na otyłość otrzymają odpowiednie wsparcie i będą traktowani z szacunkiem.
 
 
 Fundacja OD-WAGA / Cele 
 
 doprowadzenie do powstania w Polsce narodowego systemu:
profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji otyłości oraz opieki nad chorymi na otyłość
 walka z dyskryminacją chorych na otyłość we wszystkich obszarach życia społecznego
upowszechnianie rzetelnych informacji o chorobie otyłości
i bezpiecznych metodach wspierających jej leczenie 


 Fundacja OD-WAGA / Działania 

warsztaty antydyskryminacyjne - przeciwdziałanie dyskryminacji i stygmatyzacji chorych na otyłość  
publikacje edukacyjne o chorobie otyłości i dyskryminacji
 akcje społeczne i kampanie medialne 
reprezentowanie interesów chorych na otyłość  przed instytucjami publicznymi
interwencje w sytuacjach łamania praw człowieka, praw pacjenckich i praw obywatelskich
osób chorych na otyłość we wszytskich obszarach życia społecznego

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
nie zastępuje instytucji państwowych w wypełnianiu ich obowiązków.

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA
obecnie nie udziela wsparcia finansowego i rzeczowego.
Zakres działań informacyjnych, poradniczych i prawnych uzależniony jest od zasobów merytorycznych, administracyjnych, organizacyjnych i finansowych  Fundacji oraz możliwości czasowych współpracowników Fundacji.