12 marca 2015r., podczas konferencji pt. „Zdrowy i smaczny styl życia w placówkach wsparcia dziennego” zaprezentowaliśmy projekt „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” Organizatorem spotkania był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Konferencja pt. „Zdrowy i smaczny styl życia w placówkach wsparcia dziennego” skierowana była do pracowników tzw. świetlic środowiskowych działających na terenie m. st. Warszawy oraz organizatorów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu tychże placówek. Spotkanie, które odbyło się w godzinach przedpołudniowych w sali sesji Urzędu Dzielnicy Wola zgromadziło ok. 60 gości, a poprowadził je Mirosław Starzyński, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola.

W programie konferencji znalazły się interesujące prelekcje dr inż. Marty Jeruszki – Bielak o zawartości, formie i roli cukru w diecie uczniowskiej i Marty Widz, Koordynatora warszawskiej kampanii „Wiem co jem” właśnie na temat realizowanej w stolicy akcji. Obie panie reprezentowały Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy. Ponadto, podczas spotkania projekt „Wolski Ambasador Zdrowia” przedstawiała w imieniu jego realizatora – Fundacji „Wygrajmy zdrowie im. prof. Grzegorza Madeja” – Beata Ambroziewicz.

Miło nam poinformować, że Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola zaprosił także Fundację OD-WAGA do zaprezentowania projektu pn. „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” realizowanego w okresie od 27 października do 31 grudnia 2014r. w wolskich świetlicach środowiskowych. Projekt przedstawiła Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość i Prezes Fundacji OD-WAGA przy wsparciu merytorycznym dr. inż. Agaty Gaździńskiej, specjalisty ds. żywienia z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Eksperta Fundacji OD-WAGA i jej asystentki – Eweliny Kaniewskiej.

Fundacja OD-WAGA serdecznie dziękuje pracownikom Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola oraz kierownikom świetlic środowiskowych, w których realizowany był nasz projekt za wiele ciepłych słów uznania, wyrażonych publicznie pod naszym adresem, a będących rekomendacją dla innych dzielnic Warszawy, aby zrealizowały takie same projekty u siebie.

Jesteśmy z Wami każdego dnia – Magda Gajda z OD-WAŻNYM Zespołem