Polacy jadają każdego dnia trzy lub więcej posiłków, nie wychodzą z domu bez kawy lub pełnego śniadania, żywią się głównie kanapkami, a na osoby chore na otyłość mówią, że są puszyste. To tylko niektóre wnioski z badania przeprowadzonego przez Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA w ramach pilotażowego projektu pn. „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”

„Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” to autorskie przedsięwzięcie edukacyjno-badawcze Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, zrealizowane w dniach od 27 października do 31 grudnia 2014r. w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, a finansowane przez m. st. Warszawa – środki dystrybuowane przez Urząd Dzielnicy Wola. Projekt ten był częścią programu Fundacji OD-WAGA: „Odżywiaj się z OD-WAGĄ! i miał charakter pilotażowy.

- Projekt „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” skierowaliśmy do pracowników czterech wybranych wolskich placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, czyli tzw. świetlic środowiskowych, dzieci i młodzieży korzystającej z tychże placówek oraz ich rodziców/opiekunów. Głównym celem projektu było  upowszechnianie wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia jako elementach profilaktyki i leczenia choroby otyłości, o samej chorobie otyłości, a także formach dyskryminacji osób chorych na otyłość – tzw. weightismie- tłumaczy Magdalena Gajda, Prezes Fundacji OD-WAGA, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość.

Podczas realizacji projektu „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” Fundacja OD-WAGA zyskała również informacje sondażowe na temat m.in. metod żywienia, prowadzenia gospodarstw domowych i wiedzy o chorobie otyłości w wolskich rodzinach. Tego rodzaju badania są częścią programu konsultacji społecznych Fundacji OD-WAGA, których celem jest stworzenie w Polsce wielodyscyplinarnego systemu: profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji choroby otyłości.

- Poprosiliśmy dorosłych uczestników projektu, pracowników wybranych, wolskich świetlic środowiskowych, a także rodziców dzieci korzystających z tych placówek o wypełnienie specjalnych ankiet. Odpowiedzi na pytania dotyczące nadwagi i otyłości w skali mikro, bo zaledwie u 45 osób, prawie pokrywają się z tymi, które przytacza Główny Urząd Statystyczny. W wolskim badaniu 49 proc. respondentów (22 osoby) przyznało, że ma nadwagę, a kolejnych 7 osób – otyłość I, II lub III stopnia. Co więcej aż w 14 rodzinach nadwagę ma dziecko, a w 12 – mąż/żona, partner/partnerka osoby udzielającej odpowiedzi – mówi Magdalena Gajda.

Projekt „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” realizowany był poprzez: seminaria szkoleniowe dla pracowników świetlic środowiskowych (21 listopada br.) i rodziców, opiekunów dzieci korzystających ze świetlic (28 listopada br.), oraz kulinarne warsztaty interaktywne dla dzieci z tychże placówek (26,27 listopada i 1,8 grudnia br.).

Autorskie programy dla dwóch seminariów szkoleniowych przygotowały i spotkania poprowadziły: dr inż. Agata Gaździńska, specjalista ds. żywienia, Kierownik Pracowni Dietetyki i Leczenia Otyłości Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, Ekspert Fundacji OD-WAGA oraz Magdalena Gajda. Seminaria miały charakter interaktywny. Ich głównym elementem była prelekcja połączona z dyskusją z uczestnikami, a dotycząca przede wszystkim zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży jako głównego elementu profilaktyki choroby otyłości. Dr Agata Gaździńska opracowała również zestaw przepisów kulinarnych – zgodnych z zasadami zdrowego odżywiania, a niewymagających szczególnych umiejętności kulinarnych, nakładu czasu, ani nakładów finansowych.

W każdej z biorących udział w projekcie placówek (2 prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i 2 przez CARITAS Archidiecezji Warszawskiej) odbyły się interaktywne warsztaty edukacyjno-kulinarne dla dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów wychowankowie świetlic aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu posiłku złożonego z zupy z soczewicy i tortilli z kurczakiem i świeżymi warzywami, zdobywając jednocześnie informacje o istotnych dla zdrowia składnikach codziennej diety. Warsztaty kulinarne poprowadziła mgr Karolina Lachowicz – dietetyk kliniczny, edukator żywieniowy.

Projekt „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” realizowany był pod Patronatem Honorowym Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości Sejmu RP, w Partnerstwie Merytorycznym Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz z pomocą Darczyńców: firmy DANONE, restauracji „Piccola Italia” i studia fotograficznego CAMERA WORK Studio.

Jesteśmy z Wami każdego dnia - Magda Gajda z OD-WAŻNYM Zespołem

Project WOLA ended with success! Poles eat three or more meals per day, they don't leave home without a coffee or a full breakfast, they eat sandwiches mainly and they call persons suffering from obesity the fluffies. These are just some of the conclusions of the research carried out by the OD-WAGA Foundation within the framework of the project: “We Live Healthy Lives in Wola with OD-WAGA!”

“We Live Healthy Lives in Wola with OD-WAGA!” is an education and research activity authored by the OD-WAGA Foundation which was realized from 27 October to 31 December 2014 in Warsaw, in the Wola District and was financed by the City of Warsaw – financial resources were distributed by the Wola Council. It was a pilot project which was a part of the OD-WAGA Foundation's program "Eat Healthy with the OD-WAGA!"