Przedstawiciele chorych na otyłość z 20 krajów Europy wzięli udział w posiedzeniu Rady Pacjentów Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, które odbyło się w listopadzie w Mediolanie (Włochy). Polskę reprezentowała na spotkaniu Agata Lantner-Rypień, Koordynator Relacji Międzynarodowych Fundacji OD-WAGA.

Mediolan 11 2017 14W dniach od 24 do 26 listopada 2017r., w Mediolanie odbyło się spotkanie Rady Pacjentów Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO Patient Council, w skrócie – EASO PC). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 20 krajów europejskich, w tym n.in. Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Irlandii, Islandii, Austrii, Węgier i Czech. Polskę, z rekomendacji polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, reprezentuje w Radzie Pacjentów  EASO Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. W listopadowym spotkaniu Rady, w imieniu Fundacji wzięła udział Agata Lantner-Rypień, Koordynator Relacji Międzynarodowych – jedna z dwóch przedstawicielek Polski w Radzie. Mediolan 11 2017 23 

Tematem ostatniego posiedzenia Rady Pacjentów było określenie celów i przedmiotu działania Rady na terenie krajów europejskich w najbliższym czasie i na przestrzeni kilku następnych lat. Spotkanie miało charakter ściśle roboczy. Jego celem  było opracowanie planu konkretnych działań Rady na rok 2018. Podczas trzech dni obrad, Rada Pacjentów wyodrębniła 6 projektowych grup roboczych w następujących obszarach:

  • Narzędzia komunikacyjne Rady Pacjentów (PC Comms and Tools)
  • Edukacja i szkolenia (Education & Training)
  • Legislacja i polityka europejska (European Legislation & Policy)
  • Stygmatyzacja i uprzedzenia z powodu masy ciała (Stigma & Weight Bias)
  • Zdrowy duch i ciało (Healthy Mind and Body)
  • Leczenie ( Treatment)

Mediolan 11 2017 3Członkowie Rady Pacjentów zaplanowali szczegółowe działania w/w grup roboczych na okres od listopada 2017 r. do maja 2018 r. Do najważniejszych z nich należy: inicjatywa pacjencka w Europarlamencie w celu prawnego uznania przez kraje członkowskiego UE otyłości za chorobę, wydanie materiałów informacyjnych dla lekarzy i pacjentów oraz przeznaczonego dla pacjentów newslettera na temat zdrowego stylu życia. Podczas mediolańskiego spotkania ustalono wspólne narzędzia do komunikacji i wymiany informacji w obrębie Rady, wymieniano się także doświadczeniami na temat działalności poszczególnych przedstawicieli zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i narodowej i w obrębie społeczności lokalnych.Mediolan 1

Raporty z bieżących działań poszczególnych grup roboczych poznamy już w maju przyszłego roku, podczas Europejskiego Kongresu Otyłości ECO 2018, który tym razem odbędzie się w Wiedniu (Austria).