Nowy program Unii Europejskiej finansujący dostarczanie do szkół mleka, owoców i warzyw oraz edukację żywieniową dzieci wszedł w życie 1 sierpnia 2017r. Na realizację tego projektu w roku szkolnym 2017/2018 Unia przekaże Polsce blisko 26 milionów euro.  

Foto mleko owoce„Mleko, owoce i warzywa w szkole” to program łączący dwa działające do tej pory oddzielnie: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Jego celem jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Program obejmuje takie działania jak: rozdawanie dzieciom każdego dnia porcji owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalne akcje edukacyjne, dzięki którym uczniowie dowiedzą się jak produkowana jest zdrowa żywność oraz zasady zdrowego odżywiania.

Czym kraj bogaty 
W ramach nowej edycji programu żywieniowo-edukacyjnego UE, dzieciom w szkołach mogą być udostępniane przede wszystkim produkty świeże. UE zaleca, aby przy ich wyborze kierowano się kwestiami zdrowotnymi, a także sezonowością, różnorodnością i dostępnością produktów w danym kraju.

Programem mogą być także objęte produkty przetworzone, a więc UE pokryje koszty np. zup, kompotów owocowych, soków, jogurtów i serów – jeśli zostaną one zatwierdzone przez krajowe organy ochrony zdrowia. Natomiast niedozwolone są produkty z dodatkiem cukru, soli i tłuszczu – chyba, że organy ochrony zdrowia w danym państwie UE biorącym udział w programie zezwolą na ich niewielkie ilości.

Promocja rolnictwa
- Bardzo się cieszę, że zostanie wprowadzony nowy program dla szkół – powiedział Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich UE. - Dzięki niemu miliony europejskich uczniów i tysiące rolników w każdym z państw członkowskich otrzymają cenne wsparcie. Ten rodzaj wsparcia okazał się w ostatnich latach szczególnie ważny dla rolników, a zwiększone finansowanie podniesie jeszcze jego wagę.

W ramach programu „Mleko, owoce i warzywa w szkole” państwa członkowskie mogą nie tylko decydować o konkretnej formule jego realizacji w placówkach szkolnych, ale także wspierać własne rolnictwo. Mogą zachęcać do produktów lokalnych i regionalnych, produktów ekologicznych, promować krótkie łańcuchy dostaw lub systemy jakości produktów rolnych.

Ile dla Polski?
Udział w programie „Mleko, owoce i warzywa w szkole” jest dobrowolny. A mimo to swój udział w nim w roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowało wszystkie 28 państw członkowskich UE. W poprzednich wersjach programów: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” wzięło udział odpowiednio 24 i 28 krajów UE. W roku 2016 z programu „mlecznego” skorzystało ok. 20 mln dzieci, a w programu „owocowo-warzywnego” ok. 12 mln dzieci w całej Unii Europejskiej.

Z 250 mln euro środków unijnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017–2018 około 150 mln euro zostanie przeznaczone na owoce i warzywa, a około 100 mln euro na mleko. Polska otrzyma z tej puli odpowiednio: na mleko 11 047 202 euro, a na owoce i warzywa - 14 985 916 euro.