Pomóż opracować standardy relacji między pacjentami a lekarzami. Weź udział w badaniach pt. „Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania pacjentów w komunikacji z lekarzem” realizowanych przez Instytut Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Logo GuMED Badania 06 2017Co to jest „niekorzystna diagnoza”? To informacja o tym, że pacjent ma chorobę, która wiąże się z trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, albo terapii polegającej na łagodzeniu objawów, w tym także na walce z bólem. Chodzi m.in. o takie choroby jak cukrzyca, choroba wieńcowa, nowotwory itp. 

Jeśli już brałeś udział w takiej rozmowie.
Jeśli lekarz przekazał ci informację o chorobie twojej lub bliskiej ci osoby.
Jeśli uważasz, że lekarz zrobił to dobrze, z szacunkiem i empatią.
A może twoim zdaniem rozmawiał z tobą w nieprawidłowy sposób.
Jeśli chcesz pomóc opracować standardy komunikacyjne między lekarzami a pacjentami.

Prosimy: weź udział w badaniu. 
Przygotował je Instytut Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem gdańskich badań jest m.in. analiza postaw lekarzy i pacjentów, określenie wpływu komunikacji lekarz-pacjent na proces leczenia, a także stworzenie zaleceń ułatwiających przepływ informacji medycznej.

Ankieta badawcza składa się z 27 pytań tzw. zamkniętych. Odpowiadasz na nie: TAK lub NIE. Jest szczegółowa, ale jej wypełnienie zajmuje tylko 15 minut.

Ankieta dostępna jest tutaj: http://www.ebadania.pl/00094fe87f7fd060 

Badanie naukowe pt. „Niekorzystna diagnoza – doświadczenia i oczekiwania pacjentów w komunikacji z lekarzem” finansowe jest ze środków statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Badanie uzyskało zgodę Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Naukowych (NKBBN/475/2016) oraz  zgodę rektora na jego oznaczenie logo uczelni.