Pracownicy międzynarodowej Kancelarii prawnej LINKLATERS C. Wiśniewski i Wspólnicy dołączyli do grona OD-WAŻNYCH Edukatorów Społecznych wspierających osoby chore na otyłość w walce o godne życie. 12 września 2017r. Fundacja OD-WAGA przeprowadziła dla pracowników kancelarii Warsztaty Antydyskryminacyjne pt. „Gruby – tak. Grubas – NIE! Jak przeciwdziałać dyskryminacji i stygmatyzacji osób chorych na otyłość?”.

Foto LinklatersOD-WAŻNE Warsztaty Antydyskryminacyjne to autorski projekt naszej Fundacji realizowany w ramach programu pn. „Walcz o swoje prawa z OD-WAGĄ!”. Celem warsztatów jest upowszechnianie wiedzy o chorobie otyłości i bezpiecznych metodach jej leczenia, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji chorych na otyłość w różnych obszarach życia społecznego, m.in. w dostępie do leczenia i usług medycznych, wsparcia socjalnego, placówek użyteczności publicznej itp.

OD-WAŻNE Warsztaty kierujemy do tych osób, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej współpracują z chorymi na otyłość lub prowadzą jakieś działania na ich rzecz. Nasze warsztaty polecamy więc pracownikom m.in. urzędów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego (miast, powiatów, gmin), ośrodków pomocy społecznej, policji, straży miejskich, służb ratowniczych, szkół i uczelni wyższych, ale także organizacji pozarządowych oraz firm komercyjnych. Pragniemy, aby wraz z Fundacją OD-WAGA stali się oni Społecznymi Edukatorami i wspólnie z nami przeciwdziałali dyskryminacji chorych na otyłość.

Logo LinklatersWe wrześniu br. Fundacja OD-WAGA przeprowadziła kolejne w tym roku Warsztaty Antydyskryminacyjne. Tym razem zaprosili nas pracownicy międzynarodowej kancelarii prawnej LINKLATERS. OD-WAŻNE Warsztaty były częścią zorganizowanej przez kancelarię akcji pn. „Diversity Week” – Tydzień Różnorodności.

*          *          *

Czy wśród Waszych Pracowników, Klientów, Podopiecznych
są osoby chore na otyłość?
Chcecie dowiedzieć się jak wspierać ich
w leczeniu i codziennym życiu? 
Chcecie dowiedzieć się jak mówić, pisać, pokazywać
chorobę otyłości i osoby z otyłością,
aby nie zarzucono Wam dyskryminacji tej grupy chorych?
Zapraszamy – skorzystajcie z OD-WAŻNYCH Warsztatach Antydyskryminacyjnych.
Więcej informacji na podstronie: Wspieraj OD-WAGĘ

>>

Patronat nad wystawą malarstwa Pawła Jasińskiego objęła Fundacja OD-WAGA. Portrety kobiet o pięknych twarzach i pełnych kształtach można obejrzeć do 30 września br. w Galerii prof. Bronisława Chromego w Krakowie (ul. Krańcowa 4). Serdecznie zapraszamy!

>>

Przedstawiamy wrześniowy harmonogram spotkań Grup Wsparcia Pacjentów Bariatrycznych (osób przed i po operacjach chirurgicznego leczenia otyłości) i zapraszamy  na nie w imieniu organizatora – Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO, Partnera Fundacji OD-WAGA.  

>>

Do zespołu specjalistów współpracujących z Fundacją OD-WAGA dołączyła mgr Marzena Sekuła, psycholog i fizjoterapeutka, która m.in. przygotowuje pacjentów z otyłością do operacji bariatrycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów w Warszawie.

>>