Jak lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia odnoszą się do chorych na otyłość sprawdzi Fundacja OD-WAGA. Fundacja rozpoczyna pierwsze ogólnopolskie badanie społeczne nad relacjami między osobami chorymi na otyłość a pracownikami placówek medycznych. Do udziału w badaniu zaprasza pacjentów powyżej 18 roku życia i z BMI (wskaźnikiem masy ciała) 30+. Badanie realizuje Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2014r., Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA jako pierwsza w Polsce zaczęła gromadzić relacje chorych na otyłość o formach dyskryminacji i stygmatyzacji, których doświadczają na co dzień w różnych obszarach życia społecznego. Jedną z tych dziedzin jest dostęp do opieki zdrowotnej i usług medycznych.

- Nasza baza obejmuje jednak tylko niewielką grupę chorych na otyłość i to tych, którzy podzielili się negatywnymi doświadczeniami ze swoich kontaktów z lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i innymi pracownikami służby zdrowia. Nie uwzględnia natomiast opinii pozytywnych. Chcemy zatem dokładniej zbadać jak wyglądają relacje między chorymi na otyłość a pracownikami placówek medycznych w całym kraju – wyjaśnia Magdalena Gajda, Prezes Fundacji OD-WAGA.

Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z pracownikami placówek medycznych” to pierwsze z serii badań antydyskryminacyjnych planowanych przez Fundację OD-WAGA. Badanie przygotował i przeprowadzi Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznych Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- To naturalne, że rozpoczynamy nasz cykl badawczy od placówek medycznych. To miejsca, do których trafiamy w pierwszej kolejności, kiedy leczymy się z powodu otyłości lub innych chorób. Podejście personelu warunkuje to czy będziemy rzetelnie leczeni i traktowani szacunkiem jak inni pacjenci - mówi Magdalena Gajda.

Do Fundacji OD-WAGA docierają także głosy pracowników służby zdrowia. Mówią wprost, że nie czują się przygotowani merytorycznie do leczenia osób chorych na otyłość, a także do odpowiedniego wspierania tej grupy pacjentów w terapii i do sprawowania opieki nad nimi.

- Celem naszego badania jest zatem zdiagnozowanie tych obszarów relacji między chorymi na otyłość a pracownikami służby zdrowia, które wymagają zmiany i edukacji – mówi dr Krzysztof Sobczak, kierownik badania.

Badanie pt. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym” jest całkowicie anonimowe. Realizowane jest poprzez specjalną ankietę złożoną z pytań zamkniętych i otwartych. Do udziału w badaniu zapraszamy kobiety i mężczyzn z nadwagą i chorych na otyłość w wieku powyżej 18 roku życia i ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) 30 i więcej. Aby zebrać miarodajny materiał badawczy potrzebne są wypowiedzi ok. 600 osób.

- Chcemy zbadać między innymi takie czynniki jak komfort chorego na otyłość podczas wizyty w placówce medycznej, formy komunikacji słownej i niewerbalnej z pacjentem, podejście do choroby otyłości i jej leczenia – wyjaśnia dr Krzysztof Sobczak.

Badanie dostępne jest na platformie: www.e-badania.pl pod linkiem: http://www.ebadania.pl/95480862786a9667. Badanie potrwa do marca 2019r.

Badanie pt. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym” realizowane jest pod Patronatem Honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Partnerem Społecznym badań jest Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych CHLO, a Patronem Medialnym portal zdrowotny www.poradnikzdrowie.pl

Zgody na realizację badania udzieliła Niezależna Komisja Bioetyczna ds. Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – nr zgody: NKBBN/589/2017-2018.

Banner Badania GUMED

 

 

 

"Rodzina Wielkiej Wagi" to nowy, amerykański format telewizji TLC. Pokazuje życie Amerykanów chorych na otyłość skrajnie olbrzymią. Jak to jest być przez całe życie grubym? Gazeta.pl, partner TLC poprosiła o wspomnienia Magdalenę Gajdę, Prezes Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA

Logo gazetaplWywiad przeczytaj tutaj: 
http://special.gazeta.pl/special/1,162879,23030261,wyai.html#Z_BoxSpecialNav 

Szczecińskie pogotowie zakupiło ambulans do przewozu osób z otyłością olbrzymią. Karetką można transportować chorych o wadze ponad 300 kg. To jak na razie drugi taki pojazd ratowniczy w Polsce. Pierwszą karetkę bariatryczną zakupiło w 2014r. pogotowie ratunkowe w Krakowie.

>>

- Otyłość to choroba matka innych schorzeń - mówi prof. Maciej Michalik, chirurg bariatra z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego Miejskiego Szpitala Zespolonego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie.

>>