Serdecznie dziękujemy pracownikom, współpracownikom i przyjaciołom Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina za niezwykle ciepłe powitanie Fundacji OD-WAGA w gronie organizacji pozarządowych. Zobaczcie jak „pięknie zakręcone życzenia" dostaliśmy od tych niezwykle „pozytywnie zakręconych ludzi". Zajrzyjcie też do nas na FB i like'ujcie!

Podaj-Dalej

Kim są nasi przyjaciele z Konina?

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ została powołana w lutym 2004 r. z inicjatywy osób sprawnych i niepełnosprawnych z wieloletnim doświadczeniem w działaniach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja jest wyrazem hołdu złożonego dr Piotrowi Janaszkowi, znanemu społecznikowi i lekarzowi, który zginął tragicznie w grudniu 1998 r. Celem Fundacji jest usamodzielnianie osób niepełnosprawnych, przygotowanie ich do niezależnego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia społecznego.

W ramach Fundacji PODAJ DALEJ działają m.in. Centrum Wolontariatu, które zrzesza wolontariuszy sprawnych i niepełnosprawnych w każdym wieku, szkoli ich i przygotowuje do pracy z osobami potrzebującymi pomocy a także Doradcy Pierwszego Kontaktu, czyli wolontariusze niepełnosprawni pomagający osobom po wypadkach, które nagle straciły sprawność w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Fundacja prowadzi także: Aktywną Rehabilitację, czyli zajęcia dla osób poruszających się na wózkach (m.in. naukę pokonywania barier w pomieszczeniach i w terenie, treningi sportowe z koszykówki, tenisa stołowego, rugby i bocci) oraz Kluby Ucznia (zajęcia artystyczne, muzyczne, ruchowe, dogo- i hipoterapię oraz basen) a także organizuje m.in. imprezy integracyjne i plenerowe dla dzieci pełno- i niepełnosprawnych z miast i wsi oraz konferencje na temat różnych aspektów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Największym, ogólnopolskim projektem Fundacji PODAJ DALEJ jest obecnie AKADEMIA ŻYCIA/START UP FOR YOUNG DISABLED PEOPLE, z którego w ciągu 5 lat skorzysta minimum 50 osób niepełnosprawnych w wieku 18-25 lat. Projekt zakłada realizację programów usamodzielniających w mieszkaniach treningowych w Koninie oraz półroczne staże zawodowe. Przez ten czas uczestników projektu wspierają instruktorzy niezależnego życia (osoby poruszające się również na wózkach), psycholog, coach, terapeuta oraz asystenci. Uczestnicy radzą sobie z samodzielnym mieszkaniem, dbaniem o porządek, przygotowywaniem posiłków czy też wyzwaniami w wymiarze emocjonalnym związanymi z powrotem do samodzielności, większą odpowiedzialnością za podejmowane decyzje i kierowanie swoim życiem.

Więcej o Fundacji PODAJ DALEJ na: www.podajdalej.org.pl

>>

11 czerwca 2014, od godz. 8.00, na stronach internetowych całej Europy odbędzie się wirtualny Wielki Marsz przeciw cyberprzemocy. Rzecznik i Fundacja OD-WAGA weźmie w nim udział pod awatarem z hasłem: Polska wzywa do zaprzestania cyberprzemocy wobec chorych na nadwagę i otyłość. Zajrzyjcie do nas na FB i like'ujcie!

>>

5 marca 2014r., w warszawskiej kancelarii „Płaska & Warchoł Notariusze", Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość ustanowiła Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Misja Fundacji zawiera się w zdaniu: Z OD-WAGĄ dążymy, aby każda osoba chora na nadwagę i otyłość zyskała szacunek innych osób oraz wsparcie instytucjonalne należne wszystkim obywatelom Polski.

>>