5 marca 2014r., w warszawskiej kancelarii „Płaska & Warchoł Notariusze", Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość ustanowiła Fundację Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Misja Fundacji zawiera się w zdaniu: Z OD-WAGĄ dążymy, aby każda osoba chora na nadwagę i otyłość zyskała szacunek innych osób oraz wsparcie instytucjonalne należne wszystkim obywatelom Polski.

Celem działalności Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA (Fundacja OD-WAGA) jest organizowanie i niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom chorym na otyłość, ich rodzinom i opiekunom, a także współpracującym z nimi profesjonalistom różnych dziedzin, jak również opracowywanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu polepszenie warunków i jakości funkcjonowania osób chorych na otyłość we wszystkich obszarach życia jednostki i społecznego.

Fundacja OD-WAGA jest narzędziem prawnym ułatwiającym działania Społecznego Rzecznika Praw Osób Chorych na Otyłość. Organizacja będzie pozyskiwać środki finansowe na realizację bieżących zadań Rzecznika, jak również programów, kampanii i akcji służących zmianie postrzegania choroby otyłości i samych chorych na otyłość.

Do pierwszego składu Rady Fundacji OD-WAGA, Fundatorka powołała: Olgę Janaszek-Serafin (Przewodnicząca), Magdalenę Iwonę Winiarczyk oraz Edytę Beatę Turkiewicz. W składzie Zarządu Fundacji znaleźli się: Magdalena Gajda (Prezes Fundacji), Agata Maria Wrońska (Wiceprezes ds. programów i komunikacji społecznej) oraz Andrzej Piotr Uszyński (Wiceprezes ds. finansów i administracji).

Przewodniczącym Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA, gremium specjalistów z różnych obszarów życia społecznego wyznaczających kierunki działalności Fundacji, został dr hab. Mariusz Wyleżoł, profesor Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Więcej informacji o Fundacji OD-WAGA w OD-WAŻNYCH zakładkach.

Ustanowienie-fundacji

Na zdjęciu: Od lewej: Agata Wrońska i Magdalena Gajda podczas podpisania aktu fundacyjnego. Fot. Archiwum Fundacji OD-WAGA

>>