Z dumą i przyjemnością prezentujemy pierwszą ulotkę informacyjno-edukacyjną Fundacji OD-WAGA. Publikacja powstała w ramach projektu „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” finansowego ze środków m.st. Warszawy, a dystrybuowanych przez Urząd Dzielnicy Wola.

Ulotka pt. „Otyłość to choroba!” zawiera najwazniejsze informacje, które przekazywaliśmy uczestnikom seminariów szkoleniowych i warsztatów interaktywnych organizowanych w ramach projektu „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!” Ze względu na ograniczenia finansowe, ulotka została na razie przygotowana w wersji elektronicznej. Publikacja zostanie wydrukowana i upowszechniana w wersji papierowej wówczas, gdy Fundacja pozyska na to odpowiednie środki.

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotki.

Jesteśmy z Wami każdego dnia – Magda Gajda z OD-WAŻNYM Zespołem

WOLA Project: "Obesity is a disease!" We are proud and pleased to present the first information and education leaflet of the OD-WAGA Foundation. This publication was prepared under the “We Live Healthy Lives in Wola with OD-WAGA!” project which was financed by the Capital City of Warsaw with the financial resources distributed by the Council of Wola District.

 

>>

Wesołe, otwarte, roześmiane, ufne, rozgadane, hałaśliwe, energiczne i chętne do pomocy. To tylko część zalet dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej CARITAS Archidiecezji Warszawskiej przy ul. Sokołowskiej w Warszawie, u których gościliśmy 8 grudnia 2014r. Przeprowadzone tam warsztaty były ostatnimi realizowanymi w ramach projektu „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”

>>

Serdecznie dziękujemy atelier artystycznemu CAMERA WORK Studio z Warszawy za pomoc w realizacji dokumentacji zdjęciowej z projektu „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”

>>

Przy stole do ping-ponga nakrytym kolorowymi obrusami zasiadło 20 osób. Dzieci z „podstawówki” było tam niewiele. Głównie nastolatki i młodzież. Jakimi słowami dotrzeć do każdej grupy oddzielnie? Warsztaty w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD przy ul. Obozowej w Warszawie dostarczyły Fundacji OD-WAGA kolejnych doświadczeń organizacyjnych i pedagogicznych.

>>