Blisko połowa polskiego społeczeństwa choruje na otyłość, a aż 1,5 miliona dorosłych Polaków choruje na otyłość olbrzymią kwalifikującą ich do leczenia operacyjnego. Ale każdego roku zaledwie 2 tys. z nich może liczyć na zabieg. Brak specjalistycznej opieki zdrowotnej sprawia, że chorzy leczą się głównie sami, często metodami zagrażającymi zdrowiu i życiu.

Dlatego właśnie 21 października 2014r., Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA, z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością (24 października) zaprezentowała Raport pt. „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne" przed Parlamentarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Otyłości. Eksperci Fundacji zwrócili szczególną uwagę na konieczność utworzenia w Polsce specjalizacji lekarza obesitologa. Bez takiego rozwiązania za 30 lat nie będzie już w Polsce osób z prawidłową masą ciała.

W imieniu Fundacji OD-WAGA, raport złożyli jej eksperci: prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, dr hab. Lucyna Ostrowska, Wiceprezes PTBO, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, dr hab. Mariusz Wyleżoł, profesor Wojskowego Instytutu Medycy Lotniczej (WIML) w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Ekspertów Fundacji OD-WAGA oraz Magdalena Gajda, Prezes Fundacji OD-WAGA i Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość. Swoją obecnością, raportujących wspierali inni eksperci Fundacji OD-WAGA – dr inż. Agata Gaździńska, specjalista ds. żywienia z WIML i red. Ewa Wołkanowska-Kołodziej z „Gazety Wyborczej" – DUŻY FORMAT.

Raport Fundacji OD-WAGA został przedstawiony na Posiedzeniu Specjalnym Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości z udziałem zaproszonych gości. W spotkaniu wzięli udział nie tylko posłowie Zespołu, ale także komisji sejmowych, m.in. zdrowia, polityki społecznej i rodziny, edukacji, a także przedstawiciele biur rzeczników praw: obywatelskich, pacjenta, dziecka, ministerstw – m.in. zdrowia, edukacji, sportu i turystyki. Wśród gości, którzy wysłuchali raportu i zabrali głos w dyskusji znaleźli się także: Tadeusz Jędrzejczyk, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dr. inż. Danuta Gajewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Raport Fundacji OD-WAGA pt. „Otyłość i weightism – globalna choroba i zagrożenie społeczne" to otwarcie debaty społecznej (konsultacji, badań, sondaży etc.), nad konkretnymi zmianami legislacyjnymi i systemowymi na rzecz Polaków chorych na otyłość. Wg. danych GUS i EUROSTATU w Polsce na nadwagę i otyłość choruje już połowa Polaków, a dokładnie 46% kobiet i 64% mężczyzn. Ostateczną metodą leczenia choroby są zabiegi chirurgiczne. I to właśnie takich operacji, ze wskazaniem: natychmiastowe ratowanie zdrowia i życia, wymaga u nas już 1,5 mln osób z otyłością III stopnia, czyli z tzw. otyłością olbrzymią (wskaźnik BMI 40 i więcej, czyli od ok.120 kg). Jednak mimo wskazań, takich zabiegów przeprowadza się rocznie tylko ok. 2 tys., czyli zdecydowanie za mało. Przyczyną jest brak specjalistów leczących otyłość.

- Choroba otyłości nie doczekała się w Polsce specjalizacji – powiedział dr hab. Mariusz WyleżołMamy rzesze specjalistów leczących powikłania wynikające z otyłości, np. cukrzycę i nadciśnienie, ale nie mamy lekarzy, którzy mogliby zapobiegać rozwojowi choroby otyłości. To paradoks i ogromny problem, wymagający natychmiastowego rozwiązania.

Otyłość jest w Polsce wciąż błędnie rozumiana jako defekt estetyczny, efekt lenistwa, braku ruchu i zaniedbania żywieniowego, a nie jako choroba. To sprawia, że osoby cierpiące z powodu znacznej nadwagi bardzo często nie mogą liczyć na zrozumienie i niezbędne wsparcie także ze strony lekarzy.

Prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz podkreśliła, aby nie traktować otyłości jako „problemu" i nie walczyć z nią, ale aby wreszcie, za całym światem uznać ją także i u nas za chorobę i skutecznie leczyć. Stąd też Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością i Fundacja OD-WAGA postulują o wprowadzenie w Polsce specjalizacji lekarza obesitologa (obesity – z ang. otyłość).

- Otyłość to choroba wymagająca kompleksowej interdyscyplinarnej opieki zdrowotnej – powiedziała prof. Olszanecka-Glinianowicz. - W naszym kraju jest zaledwie 15 specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia zdobyte za granicą. 15 na prawie 20 mln osób potrzebujących ich pomocy – podkreśliła prof. Olszanecka – Glinianowicz.

Otyłość jest chorobą przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania, chorobą o złożonej etiologii, w której rolę odgrywają czynniki środowiskowe, psychologiczne i zaburzenia osi hormonalnych regulujących pobór pokarmu. Oznacza to dla osób zmagających się z tym schorzeniem prawdziwe wyzwanie. Leczenie otyłości nie polega tylko na wprowadzeniu diety ograniczającej i zwiększeniu aktywności ruchowej. Konieczna jest tu opieka specjalistyczna, interdyscyplinarna – jednocześnie: obesitologa, specjalisty ds. żywienia, psychologa, fizjoterapeuty, a jeśli to wskazane także chirurga bariatry.

Niestety nie każdy chory na otyłość jest świadomy swojej choroby. Co więcej nie każdy może liczyć na pomoc ze strony służby zdrowia. Dyskryminacja osób chorych na otyłość widoczna jest bowiem także
w tym obszarze.

- Każdy z chorych na otyłość usłyszał przynajmniej raz w życiu od lekarza: proszę schudnąć, a dolegliwości miną. Jesteśmy jedyną grupą chorych w tym kraju, która jest skazana na samoleczenie – powiedziała Magdalena Gajda.

Z leczenia choroby otyłości uczyniono nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wyścig: kto szybciej, kto więcej, za wszelką cenę. – Media, zwłaszcza internet pełne są komunikatów reklamujących środki wspomagające odchudzanie. Komunikaty te stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia osób, które ulegną ich wpływowi. Żaden lekarz nie zaleci swojemu pacjentowi, aby chudł po 7 kg na tydzień, lub 20 kg na miesiąc, bo to oznacza wyniszczenie organizmu. Będziemy walczyć o wprowadzenie zakazu używania tego rodzaju haseł promujących i uregulowania prawnego reklamy środków i metod „na odchudzanie" – podkreśliła M. Gajda.

Raport Fundacji OD-WAGA przedstawia m. in. przerażające dane o skutkach choroby otyłości. Jedynie w 2010 r. nadwaga i otyłość spowodowały na świecie: 3-4 milionów zgonów. Prognozy również nie prezentują się optymistycznie. W 2035 r. nastąpi wzrost odsetka chorych na otyłość z 22% do 33%; odsetek chorych na cukrzycę typu 2 zwiększy się z 6% do 12% zaś odsetek chorych na nadciśnienie tętnicze zwiększy się z 32% do 50%. A już w 2048r. w Polsce nie będzie osoby o prawidłowym BMI, wskaźniku masy ciała. Dlatego eksperci alarmują - leczenie należy zaczynać już na etapie nadwagi.

Rozwiązaniem może być tylko kompleksowa zmiana myślenia o osobach z otyłością i podjęcie radykalnych działań w tym kierunku. Taki cel stawia sobie Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA.

- Nie domagamy się specjalnego traktowania osób chorych na otyłość, ale odnalezienia nas, naszych praw i potrzeb w ramach już obowiązujących systemów – powiedziała Magdalena Gajda - Zmiana postrzegania społecznego choroby otyłości i chorych na otyłość jest niezbędna, aby doprowadzić do powstania w Polsce interdyscyplinarnego systemu profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji otyłości. Wierzymy, że dzięki współpracy z ekspertami i Parlamentarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Otyłości wspólnymi siłami możemy doprowadzić do tej zmiany.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z OD-WAŻNEGO spotkania w Sejmie RP.

Jesteśmy z Wami każdego dnia – Magda Gajda z OD-WAŻNYM Zespołem

>>

Na stronie internetowej Sejmu RP jest już dostępne nagranie filmowe będące relacją ze Specjalnego Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości, które odbyło się 21 października br., a podczas którego Fundacja OD-WAGA przedstawiła raport pt. "Otyłość i weghtism - globalna choroba i zagrożenie społeczne".

>>

Na bezpłatne konsultacje żywieniowe zapraszamy 24 października 2014r. do WIML – Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. Porad udzielą: dr inż. Agata Gaździńska, specjalista ds. żywienia, psychodietetyk, ekspert Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz dietetyk Ewelina Kaniewska.

>>

Publicznej prezentacji swojej misji, celów i działań dokonała Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Otyłości, które odbyło się 9 października 2014r. w Sejmie RP.

>>