Przeszczepienie komórek macierzystych, wynegerowanie nowej trzustki jako narządu, czy trzustka sztuczna? Która z tych metod może doprowadzić do całkowitego wyleczenia z cukrzycy? 24 czerwca 2014r., w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Diabetologia 2014" będąca częścią Medycznego Programu Edukacyjnego realizowanego przez „Health Project Management". Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się również prof. dr hab. n. med. Edward Franek, Ekspert Fundacji OD-WAGA.

Konferencję „Diabetologia 2014", w której wzięli udział diabetolodzy i lekarze innych specjalności, pacjenci chorzy na cukrzycę, przedstawiciele organizacji pozarządowych i dziennikarze, poświęcono na początku najnowszym doniesieniom z kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które odbyło się w czerwcu br. w San Francisco (USA), a które jest jednym z trzech największych, światowych wydarzeń diabetologicznych.

USA liczy 315 mln obywateli z czego 21 mln ma rozpoznaną cukrzycę, a 86 mln stan przedcukrzycowy. Oznacza to, że 1/3 amerykańskiej populacji ma „kłopoty z cukrem" i liczba ta zwiększa się. Cukrzyca jest też w tym kraju 7 główną przyczyną zgonów. Tymczasem w takich krajach Europy jak Finlandia lub Holandia, działania profilaktyczne odnoszą skutki, tam liczba chorych na cukrzycę nie wzrasta. Prof. dr hab. Leszek Czupryniak z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który przygotował krótki raport na temat konferencji w San Francisco, przedstawił sformułowany tam ogólny wniosek dla rozwoju całej diabetologii: należy intensywnie leczyć tych chorych, u których nie nastąpiły jeszcze powikłania cukrzycowe, jak m.in. retinopatia, nefropatia czy stopa cukrzycowa; u chorych z zaawansowaną chorobą można niestety leczyć jedynie powikłania cukrzycy, a nie samą chorobę i starać się wyrównywać poziom cukru.

Oddzielny referat poświęcono podczas konferencji tematyce powiązania cukrzycy z otyłością. – Cukrzyca rozpoczyna się od otyłości i to ona skraca życie chorych. Przybieranie na wadze u chorych na cukrzycę może być barierą w intensyfikacji leczenia choroby - przestrzegał prof. dr hab. Janusz Gumprecht z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Przyznał też, że chorzy w obawie przez przytyciem nie spożywają regularnie dobrze zbilansowanych posiłków i w ten sposób doprowadzają do pogorszenia glikemii. Prof. Gumprecht przypomniał o innych zagrożeniach związanych z otyłością u chorych na cukrzycę, m.in. o zwiększonym ryzyku niewydolności krążeniowej, depresji, złamań kończyn (na pozór nie związanych z cukrzycą) oraz zaburzeń erekcji.

- Na całym świecie promowana jest idea dostosowania terapii, wyboru metody leczenia indywidulanie do każdego pacjenta. Jest obecnie wiele dróg leczenia cukrzycy, ale do całkowitego wyleczenia tej choro by jeszcze niestety daleko – powiedział prof. dr hab. Edward Franek, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie oraz Ekspert Fundacji OD-WAGA. W swojej prelekcji prof. Franek przedstawił najnowsze, nowoczesne terapie w leczeniu cukrzycy – leki inkretynowe, przeszczepienie komórek macierzystych do krwi obwodowej (forma zresetowania całego układu odpornościowego organizmu), wygenerowanie komórek produkujących insulinę i podanie ich do trzustki, wygenerowanie samej trzustki jako narządu ( warunkach in vitro, czyli laboratoryjnych lub in vivo, czyli w ustroju żywym, np. u świni) oraz sztuczną nerkę – aparat podobny do pompy insulinowej. Prof. Franek zwrócił uwagę na interesujące zjawisko: leczenie dzieci przebiega u nas szybciej i z lepszymi efektami niż dorosłych. Kłopoty pojawiają się wtedy, gdy młodzi ludzie, po 18 roku życia, w najtrudniejszym dla siebie etapie życia (kształtowanie się gospodarki hormonalnej, czas nowych eksperymentów ) trafiają z poradni dziecięcych do poradni dla dorosłych. Tam już nie są tak dobrze zaopiekowani i po 2,3 latach mają rozregulowaną cukrzycę.

Podczas konferencji „Diabetologia 2014" wystąpili również: prof. dr hab. Tomasz Klupa z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który przedstawił nowoczesne metody monitorowania glukozy we krwi, Jerzy Gryglewicz z Uczelni Łazarskiego, który omówił wnioski z analizy kosztów ekonomicznych i społecznych leczenia cukrzycy oraz Tomasz Latos, Poseł na Sejm, członek Sejmowej Komisji Zdrowia, który opowiedział o perspektywach rozwoju Narodowego Programu Zwalczania Cukrzycy i jej Powikłań.

Więcej informacji na temat konferencji i materiały z poszczególnych prelekcji na: www.infozdrowie.org

Jesteśmy z Wami każdego dnia - Magda Gajda z OD-WAŻNYM Zespołem.

>>

Z dumą witamy w gronie Ekspertów Fundacji OD-WAGA, uznanego polskiego diabetologa, prof. dr hab. n. med. Edwarda Franka, Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie.

>>

Serdecznie dziękujemy pracownikom, współpracownikom i przyjaciołom Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ z Konina za niezwykle ciepłe powitanie Fundacji OD-WAGA w gronie organizacji pozarządowych. Zobaczcie jak „pięknie zakręcone życzenia" dostaliśmy od tych niezwykle „pozytywnie zakręconych ludzi". Zajrzyjcie też do nas na FB i like'ujcie!

>>

11 czerwca 2014, od godz. 8.00, na stronach internetowych całej Europy odbędzie się wirtualny Wielki Marsz przeciw cyberprzemocy. Rzecznik i Fundacja OD-WAGA weźmie w nim udział pod awatarem z hasłem: Polska wzywa do zaprzestania cyberprzemocy wobec chorych na nadwagę i otyłość. Zajrzyjcie do nas na FB i like'ujcie!

>>