Fundacja OD-WAGA / Druki

 
 
Ulotka I strona male
    „Otyłość to choroba”
   Ulotka informacyjna
   Projekt: „Na Woli zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”
   Finansowanie: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

 

  

Broszura I strona  male
   „Co i jak jeść by zdrowe życie wieść?”
   Broszura informacyjna
   Projekt: „Poradnik zdrowego żywienia dzieci i młodzieży
   w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej"
   Finansowanie: Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
 
 
 
 
SANOK BROSZURA Okladka

„Nie jesteś grubasem. Jesteś chory na otyłość!”
Broszura informacyjna
Projekt: „W Sanoku zdrowo żyjemy z OD-WAGĄ!”
Finansowanie: Gmina Miasto Sanok
Plik z broszurą - tutaj